Stichting Present Hoeksche Waard

Stichting Present fungeert als het ware als een maatschappelijke makelaar. Mensen die een ander willen helpen, worden gekoppeld aan iemand die daarmee gebaat is. Zo wil de stichting zorgen dat meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien.

Hoe werkt dit?

Er wordt gewerkt met allerlei vrijwilligers: groepen vanuit het bedrijfsleven, gezinnen, vriendengroepen en individuele vrijwilligers, maar ook kerken. Hun mogelijkheden staan centraal. Door de nauwe samenwerking van Stichting Present met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben zij goed zicht op maatschappelijke problematiek. Het aanbod van vrijwilligers wordt gekoppeld aan hulpvragen van cliënten. Deze hulpvragen kunnen door alle maatschappelijke organisaties en zorginstellingen voor hun cliënten worden gedaan. De criteria die hierbij gehanteerd worden, zijn dat de cliënt een beperkt netwerk, weinig financiële middelen en een verminderde gezondheid heeft. Door zo samen te werken, worden de kwetsbaarste groepen in de samenleving bereikt.

Ook mensen die beperkt tijd hebben om vrijwilligerswerk te doen, kunnen bij Stichting Present terecht. Individuele vrijwilligers worden als groep ingezet. Voor wie zich niet prettig voelt bij intensief sociaal contact is het mogelijk in een groep een aparte klus te doen. De stichting wil eenmalige projecten organiseren die gebaseerd zijn op de interesses, kennis en kunde van de vrijwilligers. Om deze reden worden er hulpvragen geselecteerd waarbij hun inzet zinvol en effectief is.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Als coördinator van de stichting zorgt Natasja van Bussel voor de juiste match tussen de hulpbieder en de hulpontvanger. Dit gebeurt met medewerking van de eerder genoemde instanties die de hulpvraag indienen. Het project wordt van begin tot eind georganiseerd, met goede instructies voor beide partijen. Ook wordt er door Stichting Present gezorgd dat alle benodigde materialen aanwezig zijn.

Heeft de coronacrisis invloed op deze projecten?

Doorgaans houdt Stichting Present zich bezig met eenmalige projecten die een dag of een dagdeel duren. Door de pandemie is zij beperkt tot het inzetten van 1 of 2 vrijwilligers per project. In noodgevallen zijn daar soms uitzonderingen voor gemaakt.

Lara Glerum heeft als vrijwilliger deze tekst en uitleg geschreven.

Download de folder van Stichting Present

Wil je meer weten of deze stichting? Download hier de brochure.