De Hoeksche Waard als dé voedingsbodem voor de Randstad!

Hoe versterk je de economische vitaliteit van de Hoeksche Waard en hou je toch de kwaliteit van de leefomgeving op niveau? Door de bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen zodanig met elkaar te verbinden, dat ze elkaar meer gaan ondersteunen en beter op elkaar aansluiten. En dat is precies wat Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, de provincie Zuid-Holland, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en LTO-Noord afdeling Hoeksche Waard gedaan hebben met het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard. Zij slaan de handen ineen om te werken aan vijf thema’s binnen de Hoeksche Waard: duurzame landbouw, energie, bereikbaarheid, natuur en recreatie en demografische ontwikkelingen.

Met het Gebiedsprogramma zorgen provincie en regio ervoor dat mogelijkheden goed benut én optimaal op elkaar afgestemd worden. En dat is nodig als we de kansen willen grijpen die er liggen. Zo zijn alle ingrediënten aanwezig om zowel nationaal als internationaal een voorbeeld te zijn als koploper van duurzame en innovatieve landbouw. Maar ook op andere gebieden zijn er kansen: De Hoeksche Waard bevindt zich in een bijzondere positie doordat het vlakbij de nog steeds groeiende Zuidvleugel van de Randstad ligt. Bewoners vanuit de Randstad zullen meer en meer naar de Hoeksche Waard komen voor rust, ruimte en recreatiemogelijkheden die zij in het stedelijk gebied steeds minder vinden.

Bron: https://www.zuid-holland.nl/kaart/nieuws/@17716/gebiedsprogramma-hw/