Gezinnen uit de stad verhuizen steeds vaker naar de Hoeksche Waard

Het aantal huishoudens dat vanuit het Rijnmondgebied naar de Hoeksche Waard verhuist stijgt razendsnel. Het vestigingsoverschot op het landelijke eiland ten zuiden van Rotterdam is in een jaar bijna verachtvoudigd. Het overgrote deel komt uit Rotterdam en omliggende steden.

Het gaat vooral om jonge stellen tot 25 jaar en gezinnen, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de verhuis- en woonmonitor Hoeksche Waard. Onlangs werd bekend dat zes van de tien Rotterdammers die hun huis verkopen de wijk nemen, waarbij Schiedam het meest in trek is. Nu blijkt ook de Hoeksche Waard een steeds populairder alternatief voor Rotterdammers.

In de tweede helft van 2016 verhuisden slechts elf huishoudens meer naar de Hoeksche Waard dan dat er vertrokken. In het tweede deel van vorig jaar bedroeg dat vestigingsoverschot al 83. ‘De cijfers laten zien dat de Hoeksche Waard aantrekkelijk is als gezinseiland’, zegt Piet van Leenen, bestuurlijk trekker en verantwoordelijk voor het domein ‘Wonen in de Hoeksche Waard’. De cijfers laten zien dat de Hoeksche Waard aantrekke­lijk is als gezinsei­land.

Piet van Leenen, bestuurlijk trekker en verantwoordelijk voor het domein ‘Wonen in de Hoeksche Waard’:

Voorkeursbehandeling
‘Nog niet zo heel lang geleden kregen huishoudens die een binding hadden met de Hoeksche Waard een voorkeursbehandeling bij het kopen van een nieuwe woning. Sinds die regel is afgeschaft neemt de stroom gezinnen naar de Hoeksche Waard snel toe. Daar liggen de huizenprijzen ook lager dan in en rond de stad. ‘We hebben de deur opengezet en dat werkt nog steeds door’, zegt Van Leenen. ‘Bovendien is de woonmarkt in het stedelijk gebied steeds lastiger. Ook in de Hoeksche Waard neemt de krapte toe, maar is het nog niet zo erg als in de stad. Verder is de trend dat meer mensen zich buiten de stad vestigen. Alles is in ons voordeel.’

In de Hoeksche Waard ligt de gemiddelde leeftijd relatief hoog. Het gebied zit daarom te springen om jonge gezinnen. ‘Die zijn heel hard nodig voor de vitaliteit. Scholen, verenigingen en bedrijven zijn ervan afhankelijk’, zegt Van Leenen. ‘Het tekort aan woningen speelt ons nog even parten. Tot voor kort stonden in Oud-Beijerland driehonderd woningen in de verkoop, nu slechts zestig. En de vraag is onverminderd hoog. Maar er komt een stroom nieuwbouwwoningen aan. Als die ook snel worden verkocht, laten we de provincie zien dat er veel vraag naar is. Dan mogen we hopelijk nog meer bouwen.’

Bron: SOHW & AD Hoeksche Waard

Wonen

Wonen in de Hoeksche Waard – Beeld: HW Wonen