ANWB onderzoekt kwaliteit recreatief fietsen

Nederlanders zijn in de afgelopen 5 jaar beduidend meer gaan fietsen en kiezen daarbij steeds vaker voor een e-bike. In 2020 werden gemiddeld 254 recreatieve fietskilometers per persoon afgelegd, dat is 30% meer dan in 2019. De ANWB onderzoekt hoe deze kilometers worden ervaren. Iedereen die wel eens een fietstocht maakt, kan meedoen met het ANWB-fietsonderzoek. De vragenlijst vindt u op www.anwb.nl/onderzoek-recreatief-fietsen.

Leden van de ANWB trekken er graag op uit voor een mooie fietstocht. En met meer dan 33.000 km aan fietspaden valt er genoeg te kiezen. Fietsen is gezond en leuk, maar het is op de paden ook heel druk en daardoor minder veilig geworden. De ervaringen van de fietsers kunnen worden gebruikt om zowel de beleving als de veiligheid op de paden te verbeteren. De vragenlijst kan tot donderdag 30 september worden ingevuld. De uitkomsten zullen dit najaar met iedere provincie worden gedeeld.

In 2016 deed de ANWB ook al onderzoek naar de wensen en behoeften van recreatieve fietsers. Meer dan 11.000 fietsers deden toen aan dit onderzoek mee. Het wegdek, plekken om te pauzeren en bewegwijzering vormden de belangrijkste verbeterpunten. In de Randstedelijke provincies en Zeeland werd de drukte op de fietspaden genoemd als een vierde verbeterpunt.

De ANWB werkt samen met de Fietsersbond, NTFU en het Landelijk Fietsplatform om het recreatief fietsen in Nederland te verbeteren. Daarom vragen deze organisaties ook aan hun leden en achterban om de vragenlijst in te vullen. Zo krijgen we een goed en volledig beeld van de meningen van alle fietsers. De resultaten van dit onderzoek tellen tevens mee bij het bepalen van de Fietsregio 2022, een benchmark van het Landelijk Fietsplatform.